Darujte nám 2 % z dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavené zamestnávateľom v súlade s § 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov.
Upozornenie: IČO prijímateľa dane na riadku č. 15 je potrebné zarovnať SPRAVA.

Predpísané tlačivo na poukázanie 2%

Naše údaje pre vpísanie do daňového priznania.

IČO: 31824714
Názov: Obecný futbalový klub – DrahovceFacebook