vedenie

prezident – Peter Michálek, peter.michalek03@gmail.com, 0911 188 997

tajomník – Martin Majtán, martinmajtan@superuvolneni.sk, 0910 193 602

športový a ISSF manažér – Ivan Poláčik, xpolacik@gmail.com, 0915 692 428

ekonomický manažér – Michal Manák

Členovia výboru:

 • Adrián Hnilka, tréner “A” mužstva 0911 455 799
 • Mário Dusík, vedúci “A” mužstva 0907 985 395
 • Matej Rusnáčik, asistent trénera “A” mužstva
 • Adrián Hnilka, tréner U19, 0911 455 799
 • Peter Jirka, vedúci U19
 • Martin Nitka, asistent trénera U19
 • Peter Michálek, tréner U15, 0911 188 997
 • Ľubomír Karaba, vedúci mužstva U15
 • Tomáš Oríšek, tréner U13, 0948 196 907
 • Peter Dzuro, vedúci mužstva U13
 • Matej Rusnáčik, tréner U9
 • Marek Zajac, vedúci mužstva U9
 • Peter Jirka, hlavný usporiadateľ
 • Tomáš Oríšek, vonkajší hospodár


Facebook