vedenie

Vedenie

OFK Drahovce

prezident

Peter Sedláčik

tajomník

Martin Majtán

ekonomický manažér

Peter Michálek

športový manažér

Peter Karaba

 

prezident – Peter Sedláčik, peter.sedlacik74@gmail.com, 0918 507 519

tajomník – Martin Majtán, martinmajtan@superuvolneni.sk, 0910 193 602

športový a ISSF manažér – Ivan Poláčik, xpolacik@gmail.com, 0915 692 428

ekonomický manažér – Malvína Majtánová

Členovia výboru:

 • Adrián Hnilka, tréner “A” mužstva 0911 455 799
 • Jozef Rusnák, vedúci “A” mužstva, 0907 898 506
 • Adrián Hnilka, tréner U19, 0911 455 799
 • Peter Hargaš, vedúci U19, 0907 788 437
 • Peter Michálek, tréner U13, 0911 188 997
 • Martin Nitka, vedúci U13
 • Pavol Sedláčik, tréner U11, 0908 775 206
 • Patrik Pallai, vedúci U11
 • Peter Jirka, hlavný usporiadateľ
 • Martina Rusnáková, vnútorný hospodár
 • Jozef Rusnák, vonkajší hospodár


Facebook