história

OFK Drahovce

Vznik športu v Drahovciach je priamo spätý predovšetkým s futbalom. V obecnej kronike je možné sa dočítať, že drahovská mládež začala pestovať futbal v roku 1930. Založila si futbalový klub. Prvé veľké plány na vybudovanie športového areálu sa začali realizovať v rokoch 1956-1958. Založilo sa futbalové ihrisko. Po viacerých problémoch sa výstavba šatní dostala do plánov akcie „Z“ až v roku 1975, no samotné práce sa začali realizovať v roku 1978 a 29. augusta 1981 bola budova šatní, sociálneho zariadenia a tribúna pre 350 divákov slávnostne odovzdaná do užívania. V neskoršom období sa ešte dobudovalo ubytovanie.

„A“ mužstvo

V Drahovciach patrí futbal na prvé miesto. V roku 1932 drahovskí futbalisti absolvovali kvalifikáciu o prijatie do súťaže a v nasledujúcom roku začali hrať okresnú súťaž, v ktorej štartovali pod názvom DFK Viktória Drahovce. V roku 1943 bola športová činnosť obmedzená a nakoniec prerušená, pretože takmer všetci miestni futbalisti boli povolaní do Slovenskej armády a nasadení do bojov II. svetovej vojny. V roku 1949 sa zmenil názov klubu na DŠO Sokol Drahovce. V povojnových rokoch oddiel postihli finančné problémy, ktoré mu pomohli prekonať miestni podnikatelia. Prvý tréner prišiel do Drahoviec v roku 1952, dovtedy zostavu určoval kapitán mužstva.  V roku 1960 prichádza k celoštátnej územnej reorganizácii, keď vznikol nový okres Trnava. Zároveň boli vytvorené nové súťaže a Drahovce boli zaradené do okresnej súťaže – skupina východ. Postup do vyššej súťaže, okresných majstrovstiev sa podaril až v sezóne 1966/1967. Začiatkom sedemdesiatych rokov došlo k stagnácii a úpadku futbalu, čo spôsobilo každoročné vypadávanie, až sa klub ocitol v III. triede. Zlom nastal v roku 1973, kedy sa pod vedením Jozefa Petráša začal tvoriť nový kolektív. V mužstve časom nastali opäť nezhody. Nový káder začal viesť tréner Tibor Krajčovič, bývalý hráč Spartaka Trnava. V roku 1982, pri novej celoštátnej reorganizácii futbalových súťaží, boli Drahovce zaradené do III. triedy. V roku 1985 mužstvo pod vedením trénera Karola Holíka postúpilo do okresných majstrovstiev. Po ročníku 1984/85 nasledovala ďalšia úspešná sezóna, keď Drahovce opätovne vyhrali svoju skupinu II. B triedy okresných majstrovstiev. Po nežnej revolúcii prišlo v roku 1990 k výmene výboru. Avšak vo výkone futbalistov nastala stagnácia, čoho dôsledkom bolo vypadnutie z OM. Po neúspechu prišlo v roku 1992 k ďalšej zmene vo výbore klubu. Futbalové mužstvo sa postupne skonsolidovalo a dvakrát po sebe postúpilo – v sezóne 1992/93 do OM a v nasledujúcom roku do krajskej súťaže – VI. ligy, neskôr reorganizovanej a nazvanej V. liga. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo Drahovce súťažne súperili s mužstvami mimo okresu Trnava – s klubmi zo Záhoria (okres Senica, Skalica, Myjava). Bol to pre Drahovce historický úspech. V krajskej súťaži drahovskí futbalisti odohrali 6 ročníkov. Náklady na pôsobenie boli enormne vysoké a v ročníku 1999/2000 vypadli do OM. V ďalšom ročníku dokonca zostúpili do okresnej súťaže – skupina B. Hneď v nasledujúcom ročníku však postúpili pod vedením trénera Jána Maca z Trebatíc naspäť do OM, kde sú dodnes. Po trénerovi Jánovi Macovi trénoval mužstvo Albín Zurek, od roku 2007 tím viedol bývalý výborný brankár Ľuboš Gabriš. Na jar 2010 ho vystriedal Ľuboš Šerjenik. V sezóne 2011/2012 viedol  „áčko“ Rastislav Adamec z Vrbového. Od jesene 2012 hrá mužstvo pod vedením hrajúceho trénera Petra Micháleka a dlhoročného vedúceho mužstva Jozefa Rusnáka.

V roku 1996 sa zriaďovateľom klubu stala obec a jeho názov sa oficiálne zmenil na Obecný futbalový klub Drahovce (OFK). Za prezidenta klubu bol zvolený Jozef Rusnák st., tajomníkom sa stal Jozef Chudý. V tomto roku bolo v OFK registrovaných 59 futbalistov. V roku 2002 došlo k zmene v zložení funkcionárov klubu OFK,  keď sa prezidentom stal Peter Dubec, tajomníkom Miloš Galbička a došlo aj k výmene trénerov a vedúcich mužstiev. S vedením však nebola obec spokojná a riadením klubu poverila predchádzajúce vedenie, ktoré však koncom roka 2009 vymenili ďalší – prezidentom sa stal Albín Zurek a tajomníkom Milan Rusnáčik. Od januára 2010 funguje klub pod novým vedením – prezidentom sa stal Jozef Rusnák st., tajomníkom Martin Majtán a ekonomickým manažérom Peter Michálek. Zo zdravotných dôvodov vystriedal na poste prezidenta klubu od januára 2013 Jozef Chudý.

Dorast

Prvé informácie o pôsobení drahovských dorastencov sú z 50. rokov. Najväčší úspech družstvo dorastencov dosiahlo v sezóne 2000/2001, keď v krajskej súťaži skončili na 2. mieste. Trénerom vtedy bol Stanislav Bednár, vedúcim mužstva Jaroslav Horúcka. Po piatich rokoch však nastala veľká generačná výmena a dorastenci z piatej ligy vypadli do oblastných majstrovstiev. V roku 2005 vystriedal Stanislava Bednára na poste trénera Ľuboš Šerjenik , ktorý po roku s trénovaním skončil a na jeho miesto nastúpil Anton Dzuro. Od roku 2013 dorast trénuje Peter Jirka z Maduníc, vedúci mužstva je Peter Karaba.

Žiaci

Žiacke družstvo bolo založené v roku 1975. V roku 1998 pod vedením trénera Stanislava Bednára obsadilo 2. miesto v okresnej súťaži. V roku 2001 vystriedal Stanislava Bednára Ľuboš Šerjenik, keď pod jeho vedením postúpili žiaci z OM do krajskej súťaže – skupina západ. Avšak odchodom viacerých dobrých  hráčov do iných klubov sa začal tím rozpadať. Ľuboš Šerjenik prešiel do dorastu a trénerom žiakov sa stal Ján Okrucký. V roku 2008 sa trénerom stal Oto Duchaj, ktorý v tom čase pôsobil vo vedení klubu.  Po reorganizácii žiackych súťaží sa v ročníku 2009/2010 stal trénerom Ján Urban. Žiaci hrajú oblastnú súťaž – skupinu B. Od ročníka 2010/2011 trénuje žiakov Matej Rusnáčik, ktorému asistujú vedúci mužstva Michal Németh a Šimon Šerjenik, ktorí majú zároveň na starosti aj prípravku, ktorú prebrali od roku 2013 po trénerovi Jánovi Drýmalovi.

(viac informácií o OFK Drahovce nájdete v knihe „Drahovce …dejiny obce“ – info na OÚ)Facebook